Karakterstrukturer (2020)

Forstå din klients grundtema

Vi arbejder alle med at hjælpe vores klienter med at give slip. Slip vejret, siger vi tit. Hvis vi forstår hvordan og hvorfor vores klienter holder fast, kan vi meget lettere guide dem til at slippe. Nogle holder sammen på sig selv for ikke at splintres, nogle holder fast ved at gribe ud, nogle holder oppe, nogle holder inde og andre holder tilbage.

Det er alt sammen mekanismer, der peger hen på 5 forskellige grundlæggende måder, at håndtere pres og overvældende situationer på – i daglig tale kaldet forsvarsmekanismerne.

Disse mekanismer er lagret i kroppen i det, som kaldes muskelpansringen, og de kan være så stærke, at de danner grundlaget for meget af vores personlighed eller karakter. Dermed afspejler kroppens struktur vores karakter.

Du vil på dette modul specifikt lære om fysiske kendetegn ved de respektive strukturer helt ned på muskel- og seneniveau. Vi vil gennemgå specifikke spændingsmønstre for hver af strukturerne, og hvordan du genkender dem på briksen.

På modulet lærer du følgende:

    • Du lærer de 5 strukturers særlige kropslige og energetiske kendetegn at kende. Du får en grundig indføring i de specifikke spændingsmønstre – og ikke mindst forskellene på disse. Med forståelse af grundtemaet for hver enkel struktur og kropstype vil du få et sprog, der gør det lettere at tale direkte til kroppen. Alt i alt giver dette dig en forståelse for hvilke behandlingsmæssige tilgange, som virker (og ikke virker!) til hver af kropstyperne.
    • Du lærer at genkende strukturerne og arbejde med dem på en måde, som kan omsættes direkte ved briksen. Gennem undervisningen lærer du at afkode og forstå de mekanismer, som ligger til grund for de overordnede følelser og måder at agere på, samt kroppens grad af over- eller underspændthed. Således har du mulighed for at bringe din klient tættere på en forståelse af sin egen ”grundproblematik”. Med udgangspunkt i karakterstrukturernes fysiske og psykiske forsvarsmekanismer, som jo også aktiveres under en behandling, vil undervisningen give dig en forståelse for, hvorfor nogle ”tilgange” til det at behandle (hårdt/blødt, styrende/foreslående, insisterende/inviterende) virker bedre til nogle typer af klienter end andre.
    • Endelig vil undervisningen give dig indsigt i din egen primære karakterstruktur og hvilke temaer, der ligger til grund for den. Dette vil give dig en forståelse for din egen tilgang til at behandle, samt hvorfor du har lettere ved at hjælpe nogle typer af klienter end andre. Med andre ord bliver du med denne viden mærkbart bedre til at møde, forstå og guide dine klienter – og dermed hjælpe dem videre mod et friere liv.

Det er Søren Møller der står for undervisningen. Han blev uddannet kropsterapeut hos Body-SDS i København i 2006 og har, udover at være partner og underviser på ManuVision, arbejdet som selvstændig terapeut. Søren har gennem hele sit virke haft en særlig interesse for menneskets indre bevægelser, samt hvordan disse manifesterer sig i kroppen. Søren viser hvordan vi med kropsterapien kan sætte disse bevægelser fri og give mennesket mere plads.

Du kan se en kort præsentation af modulet HER
(Videoen varer 1 min. 21 sek.)

Tid og Sted
København: 25.-27. August 2020 kl. 09.00 – 16.30
Frederiksborggade 11, 2.sal, 1360 København K

Denne vare er p.t. ikke på lager og er derfor ikke tilgængelig.

Varenummer (SKU): MC-120320-1-1 Kategorier: ,

Yderligere information

By

København

Dato

25. – 27. August 2020